Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви са задълженията на администратор в институциите на ЕС?

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за които работят. AD 5 често е степента, на която висшистите започват кариерата си на администратори в европейските институции. Наетите на тази степен администратори могат да извършват, под надзора на своите висшестоящи, три основни вида дейности в институциите: формулиране на политики, оперативно изпълнение и управление на ресурси.

Основните служебни задължения, които могат да се различават в зависимост от институцията, са посочени в обявлението за конкурса.

Можете да разгледате и нашия уебсайт за достъп до полезна информация относно постоянните служители.