Премини към основното съдържание

Мога ли да работя в страна, различна от Белгия или Люксембург?

80 % от предлаганите работни места са в Брюксел и Люксембург.

Европейската комисия има представителства във всяка държава от ЕС. Европейският парламент също има информационно бюро във всяка държава от ЕС, а Европейската служба за външна дейност има делегации по целия свят.

Някои агенции и децентрализирани органи на ЕС се намират в различни страни. Вижте кои от тях се намират във вашата страна.