Премини към основното съдържание

Оказва ли се подкрепа за преместване?

След като получите и приемете предложение за работа, службите за човешки ресурси на институциите в Брюксел и Люксембург ще ви помогнат да се установите. Те могат по-специално да ви помогнат да си намерите жилище (включително като прегледат договора ви за наем). Също така редовно се провеждат информационни дни, за да се помогне на партньорите на новопостъпилите служители да организират живота си в новата страна.

В Брюксел и Люксембург има отлични национални, европейски и международни училища. Горепосочените служби могат да ви свържат с детски ясли, групи за игра и други.