Премини към основното съдържание

Не мога да вляза в EPSO профила си. Какво трябва да направя?

Проверете дали използвате правилното потребителско име и парола (вж. Забравено потребителско име?  Забравена парола?).

Напомняне: не можете да създавате повече от един EPSO профил, но ако EPSO профилът ви бъде изтрит, можете да създадете нов за бъдещите си кандидатури. Вашият EPSO профил може да е бил изтрит във връзка с нашата декларация за поверителност относно защитата на личните данни. По принцип ние редовно изтриваме следните профили:

  • EPSO профили, от които не са подавани кандидатури и които са създадени преди повече от една година
  • EPSO профили, от които е подадена поне една кандидатура, когато всички подадени кандидатури отговарят на един от следните критерии:
    • вие сте включен в списък на успешно представилите се кандидати и сте нает на работа преди повече от година;
    • вие сте включен в списък на успешно представилите се кандидати и не сте нает на работа, но наемането на работа на кандидати от списъка е приключило;
    • не сте включен в списък на успешно представилите се кандидати, а процедурата за подбор е приключила преди повече от година.

Можете да имате само един EPSO профил. На всеки етап от процедурата за подбор можете да бъдете изключен, ако имате повече от един профил. Моля, свържете се с нас, ако не сте сигурен.

Ако все още не можете да влезете в профила си, ако не можете да си спомните или вече нямате достъп до електронния адрес във вашия EPSO профил, моля, свържете се с нас незабавно. Ако ни изпратите копие на личната си карта или паспорта си, както и вашия нов електронен адрес, можем да променим електронния адрес във вашия EPSO профил.