Премини към основното съдържание

Трябва ли да изпратя дипломите си и останалите документи, свързани с моя професионален опит?

Не е необходимо да изпращате никакви удостоверителни документи при подаване на кандидатурата.

Копия на удостоверителни документи, дипломи и сертификати, потвърждаващи, че отговаряте на условията за участие, ще трябва да представите на по-късен етап от процедурата за подбор.