Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Мога ли да кандидатствам за няколко процедури за подбор, профила и/или функционални групи?

Да, можете да кандидатствате по всички процедури за подбор, за които отговаряте на условията за допускане, освен ако в обявлението/поканата за конкурса не е посочено друго. Моля, имайте предвид, че може да е необходимо да подадете отделни кандидатури за всеки профил и/или функционална група.