Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как мога да се подготвя за центъра за оценяване?

  • Всички упражнения съдържат измислен, но реалистичен работен контекст.
  • Трябва да сте запознати с въпросите на ЕС и институциите на ЕС, така че лесно да схванете контекста на симулациите.
  • Бъдете себе си, на най-добро ниво, и се опитайте да се насладите на опита, доколкото е възможно.
  • Останете фокусирани и мотивирани.
  • Участвайте активно в интерактивните упражнения.
  • Прочитайте и/или изслушвайте внимателно всички инструкции, включително ограниченията на времето.
  • Уверете се, че разбирате въпросите, преди да дадете отговор.