Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как ще се избират кандидатите по безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Question categories:

Изпращането на кандидатура в рамките на безсрочна процедура за подбор CAST не означава само по себе си, че ще бъдете поканен/а да се явите на тестовете. Само кандидатите, подбрани от службите по човешки ресурси, ще бъдат поканени да се явят на тестовете за подбор, ако и когато възникне необходимост от това.

Процесът на подбор се състои от следните етапи:

  1. Кандидатите попълват и валидират своите кандидатури и ги актуализират поне веднъж на всеки шест месеца, за да потвърдят интереса си и да останат видими в базата данни.
  2. Когато възникне необходимост от това, службите за набиране на персонал подбират от базата данни с валидирани и видими кандидатури кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на изискванията на тези служби.
  3. Избраните кандидати биват поканени на тестовете за подбор, организирани от EPSO Това са тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора, организирани в центрове по цял свят.
  4. Кандидатите, които издържат тестовете за подбор, ще бъдат поканени на специализирани тестовете, организирани от съответните служби за набиране на персонал. Тези тестове може да включват интервю и допълнителни форми на оценка.
  5. Кандидатите, които преминат успешно специализираните тестове за подбор, може да получат предложение за работа.