Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво се случва след като подам кандидатурата си?

Question categories:

Службите, набиращи персонал, ще търсят в базата данни с всички регистрирани кандидати и ще подбират тези, които отговарят на специфичните нужди на съответното ведомство. Не забравяйте да актуализирате вашата кандидатура на всеки шест месеца, за да може информацията за вас да продължи да бъде достъпна в базата данни.

Само подбраните кандидати ще получат покана чрез своя EPSO профил да резервират дата и да се явят на тест за подбор, организиран от EPSO.

Проверявайте редовно своя EPSO профил. Ако бъдете подбрани, ще получите покана да резервирате дата за тест в деня на откриването на периода за резервация. По принцип връзката към страницата за резервиране ще бъде активна само няколко дни. Ще можете да изберете дата за теста измежду предложените дати, които са непосредствено след периода за резервация.

Ориентировъчните дати на периодите за резервиране и провеждане на тестовете се публикуват на страниците на съответните профили на нашия уебсайт.

Ако не резервирате дата за теста, ако отмените резервацията си или ако не се явите в центъра за тестове, няма да получите автоматична покана отново да се явите на същия тест. Възможно е да бъдете подбран на по-късен етап за друга свободна позиция.

Службите, набиращи персонал, отговарят за търсенето и предварителния подбор на кандидати. EPSO отговаря само за изпращането на поканите за резервиране на дата за тест, както и за организацията на тестовете за подбор.