Премини към основното съдържание

На какви видове тестове трябва да се явя, след като бъда предварително подбран/а?

Question categories:

Ако бъдете подбран/a от служба за набиране на персонал, ще бъдете поканен/а да се явите на два вида тестове за подбор.

Най-напред ще трябва да издържите серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, чрез които се оценяват общите ви умения за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на вашия език 1).

След това ще се явите на тест за специфични компетенции* за профила и функционалната група, за които сте кандидатствали (на вашия език 2). 

Ако вече сте издържали тестовете за логическо мислене за същата или за по-висока функционална група, но не и теста за компетенции*, ще бъдете поканен/а да се явите само на последния.

EPSO не организира тестове за компетенции за профилите във функционална група I. Ако сте издържали тестовете за логическо мислене за функционална група I, може да ви поканят на тест за компетенции, организиран от службата за набиране на персонал.

За всички функционални групи службата за набиране на персонал може да поиска от вас да се явите на тестове, които счита за подходящи за работата, като например тест за съставяне на документи, тест за шофиране и др. Цялата информация за тези тестове ще бъде предоставена от службите, набиращи персонал.

Моля, вижте нашите примерни тестове (Договорно наети служители — Тест за компетенции) за повече информация.

*Кандидатите за езикови профили (коректори и преводачи) се явяват на езиков тест вместо на тест за компетенции.