Премини към основното съдържание

Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор?

Question categories:

Ако преминете успешно тестовете за подбор (трябва да получите минимума, изискван за всеки отделен тест, както е посочено в поканата), ще бъдете поканен на интервю от съответната служба.

Валидността на резултатите (считано от датата на публикуването им във вашия EPSO профил) е следната:

  • 10 години за тестовете за логическо мислене
  • 5 години за теста за компетенции

Резултатите са винаги валидни за профила и областта на компетенции, за които сте били тествани, както и за всички по-долни функционални групи.

Пример: Издържате теста за компетенции и тестовете за логическо мислене за профил „Право“, функционална група IV.

Тези резултати ще бъдат валидни за профил „Право“, ФГ IV, както и за всяка по-долна функционална група в този профил — в този случай ФГ III.

Това означава, че може да получите покани за интервю за позиции и в двете функционални групи, III и IV.

Ако обаче издържите тестовете за профил „Право“, ФГ III, те няма да бъдат валидни за по-горни групи — в този случай за ФГ IV.