Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор, но не и тестовете за наемане на работа?

Question categories:

Службите за наемане на персонал могат да поканят няколко кандидати да се явят на интервю (и евентуално на допълнителни тестове) за всяка свободна длъжност. Службите за наемане на персонал предоставят информация за резултатите от интервюто (и от другите тестове, ако има такива).

Дори ако не успеете в даден конкурс, резултатите ви от теста за подбор ще останат валидни(*), считано от датата на тяхното публикуване във вашия EPSO профил, за срок от:

  • 10 години (тестове за логическо мислене)
  • 5 години (тестове относно компетенциите)
  • 5 години (тестове за езиково разбиране)

Службите за наемане на персонал може да извършат предварителен подбор (съставяне на списък на най-подходящите кандидати) и да ви поканят на интервю (и други тестове). 

Не забравяйте да актуализирате кандидатурата си минимум на всеки шест месеца, за да останете видими за службите за наемане на персонал.

 

(*) Това важи само за процедури за подбор на договорно наети служители (CAST/P). Имайте предвид, че вашите резултати от тестове в рамките на CAST/P не са валидни за други процедури за подбор.