Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какъв вид договор ще ми бъде предложен?

Видът на договора ще зависи от много елементи, включително от службата за наемане на персонал.

За повече информация относно договорните разпоредби, моля, вижте приложение III, точка 4 от поканата за изразяване на интерес.