Премини към основното съдържание

В кои случаи мога да отправя искане за преразглеждане?

Question categories:

Можете да поискате преразглеждане на всяко решение на конкурсната комисия или на EPSO, което засяга вашия напредък на всеки етап от процедурата за подбор, ако считате, че е налице съществена грешка или нарушение на правилата на конкурса.