Премини към основното съдържание

Мисля, че въз основа на моите квалификации и/или професионален опит трябваше да бъда допуснат до участие в конкурса

Question categories:

Личното ви убеждение за това как вашите квалификации/опит е трябвало да бъдат оценени е субективно и не може да замени оценката на конкурсната комисия. То не представлява неопровержимо доказателство за явна грешка, допусната от страна на конкурсната комисия.

Критериите за оценка на конкурсната комисия обикновено включват списък с нещата, които се считат за важни във връзка с изучаваните дисциплини, получените дипломи, равнището на образование, уместността, нивото и продължителността на професионалния опит. 

Решението на конкурсната комисия да ви изключи от участие в конкурса може да се обясни с различни елементи, основаващи се на предварително определените критерии за подбор:

  • Вашата диплома не е достатъчно свързана с областта на конкурса
  • Полученото от вас образование не е на нужното равнище/с необходимата продължителност
  • Вашият опит не е достатъчно свързан с областта на конкурса 
  • Вашият опит в съответната област е твърде кратък
  • Нямате достатъчно подходящ опит след получаване на дипломата, изисквана за този конкурс