Премини към основното съдържание

Коментарите са твърде ограничени, нуждая се от допълнителни разяснения относно моята оценка

Вече би трябвало да сте получили както оценките, така и коментарите в писмото с вашите резултатите. Допълнителни коментари няма да бъдат предоставени.