Премини към основното съдържание

Забелязах несъответствие между коментарите за интервюто за познанията ми и резултата, който получих на етапа „филтър на квалификациите“. Има ли някаква грешка?

„Филтър на квалификациите“ (Talent Screener) е част от фазата на допускане, в която подборът се извършва единствено въз основа на информацията, предоставена в графа „филтър на квалификациите“ на формуляра за кандидатстване. Интервюто относно познанията ви представлява структурирано интервю въз основа на информацията, предоставена в графа „филтър на квалификациите“, и има за цел да бъдат оценени специфичните Ви компетенции. Тъй като резултатът Ви може да се променя в зависимост от Вашето представяне, високият резултат в графа „филтър на квалификациите“ не води непременно до висок резултат от структурираното интервю.