Премини към основното съдържание

Забелязах несъответствие между различни оценки в моя паспорт на компетенциите. Вероятно става дума за грешка.

Имайте предвид, че дадените в паспорта на компетенциите оценки на качествата са специфични за всеки тест, и тъй като представянето на кандидата по време на различните тестове за дадена компетенция може да варира, тези оценки също могат да се различават.