Премини към основното съдържание

Мога ли да получа резултата си за всеки тест?

Не. Оценките се дават единствено въз основа на компетенциите, проучени чрез няколко теста, както е според Вашия паспорт на компетенциите.