Премини към основното съдържание

Мога ли да подам административна жалба (член 90), преди да получа отговора на моето искане за преразглеждане (по същия въпрос)?

Question categories:

Не. Ако бъде сметнато за необходимо, това следва да се направи след получаването на отговора на искането за преразглеждане. Административната жалба по член 90 трябва да се основава на решение, което засяга отрицателно Вашия правен статут като кандидат, тоест в този случай — на отрицателния отговор на конкурсната комисия във връзка с преразглеждането. Срокът за подаване на жалба по член 90 е 3 месеца от уведомяването за решението, което искате да оспорите.