Премини към основното съдържание

Мога ли да заведа дело в съда?

Question categories:

Всеки кандидат може да заведе дело в Съда срещу решение, взето от конкурсната комисия или от органа по назначаването, което се отразява отрицателно на неговия правен статут като кандидат.

Жалбата трябва да бъде изпратена до Съда на публичната служба на Европейския съюз в срок от три месеца и десет дни от получаването на уведомлението за решението, което кандидатът желае да оспори.

Оспореното решение може да бъде анулирано от Съда на публичната служба, но не може да бъде изменено.