Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво следва след тестовете в центъра за оценяване?

След приключване на тестовете в центъра за оценяване ще получите коментарите на конкурсната комисия под формата на паспорт на компетентностите заедно с писмо за вашите резултати.

Паспортът на компетентностите се състои от:

  • общо описание на рамката на компетентностите;
  • общ преглед на вашите силни и слаби страни;
  • описание на основните заключения по компетентностите;
  • вашия резултат за всяка компетентност.

Паспортите на компетентностите на кандидатите, издържали успешно конкурса, ще бъдат предоставени на службите за човешки ресурси на институциите на ЕС за целите на наемането на служители.

Кандидатите, издържали успешно конкурса, ще получат допълнителна информация за процеса на наемане на работа.