Премини към основното съдържание

Мога ли да бъда включен/а в списък с предварително подбрани кандидати за повече от един профил и/или функционална група?

Question categories:

Да, може да бъдете включен/а в списък с предварително подбрани кандидати за повече от един профил и/или функционална група?

Ако бъдете избран/а повече от един път (от различни служители за подбор на персонал) за един и същ профил и за една и съща функционална група, ще трябва да се явите на тестовете само веднъж.

Ако бъдете подбран/а за различни профили/функционални групи, ще получите покана да се явите на тестовете за тези профили/функционални групи по реда, в който EPSO е получила съответните искания от страна на службите, набиращи персонал.

Нито наемащата служба, нито кандидатите, нито EPSO могат да повлияят на реда на обработване на исканията за провеждане на тест.

Ако вече сте издържали тестовете за логическо мислене, може да получите покана да се явите на тестове за компетенции* за различни профили по време на един и същ период на провеждане на тестове.

*Кандидатите за езикови профили (коректори и преводачи) полагат тест за езиково разбиране вместо тест за компетенции.