Премини към основното съдържание

Какво представлява подборът по квалификации (Talent Screener) и как функционира?

Целта на подбора по квалификации (Talent Screener) е да се помогне на конкурсните комисии в конкурси за специализирани профили да открият кандидатите, чийто профил в най-голяма степен отговаря на задълженията и критериите за подбор, посочени в обявлението за конкурса.

Ще трябва да отговорите на поредица от въпроси в графата „Talent Screener“ в електронния формуляр за кандидатстване. Въпросите се основават на критериите за подбор, посочени в обявлението за конкурса, а вашите отговори ще бъдат оценени от конкурсната комисия.

Всички кандидати в даден конкурс отговарят на едни и същи въпроси. По този начин конкурсната комисия получава отговорите на всички кандидати под една и съща форма, което ѝ дава възможност да извърши внимателна обективна оценка на техните качества и да ги сравни.

Обективността на тази оценка се гарантира от конкурсната комисия чрез използването на едни и същи предварително определени критерии за оценяване за всички кандидати в една и съща област на даден конкурс.