Премини към основното съдържание

По какъв начин се образува резултатът от „филтъра на квалификациите“?

Всеки от отговорите на кандидатите получава между 0 и 4 точки. 

Тези точки се умножават по „коефициент на тежест“ и се събират, за да се получи резултат. Този резултат се сравнява с резултатите на другите кандидати, за да се определят кандидатите, чиито профили съответстват в най-голяма степен на задълженията, които трябва да се изпълняват.