Премини към основното съдържание

Каква информация трябва да предоставя в графата „филтър на квалификациите“ и колко време ще ми отнеме попълването?

Оставете си достатъчно време, за да можете в раздела „филтър на квалификациите“ да предоставите на конкурсната комисия всички данни, необходими за оценяване на вашите отговори. Направете така, че за конкурсната комисия да е ясно дали отговаряте на критериите, определени за търсения профил. Като структурирате отговорите си около тези критерии, вашият „филтър на квалификациите“ ще бъде от по-голямо значение и по-лесен за оценяване.

Отделете особено внимание на това, което се пита във въпроса, и отговорете по съответния начин. По принцип от вас ще се изисква да опишете аспекти на вашето образование, обучение и професионален опит, които имат отношение към въпроса. Може да ви бъде поискана и информация като име на работодатели, длъжностни характеристики, начална и крайна дата, дял на времето, посветено на определена задача, и др.

Комисията ще ви даде точки въз основа на важността, продължителността, нивото на задачите и отговорностите, посочени в раздела „филтър на квалификациите“ на електронния формуляр за кандидатстване.