Премини към основното съдържание

Как се гарантира равно третиране?

Преди подбора се приемат обективни критерии за оценяване в съответствие с обявлението за конкурса и се прилагат стриктно за всички кандидати, за да се гарантира равно третиране.