Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Имам дългогодишен професионален опит, но единственият начин да стана служител на ЕС на постоянен договор е да се съревновавам с десетки хиляди кандидати.

Конкурсите за администратори с общ профил наистина привличат десетки хиляди кандидати всяка година, тъй като според Правилника за длъжностните лица (официален документ, в който се описват правилата, принципите и условията за работа в европейската публична администрация), за да можете да участвате в тях е достатъчно да имате университетска диплома. За кандидатите с определено равнище на професионален опит EPSO организира редица конкурси за специалисти със специфични критерии за подбор, които отчитат професионалния опит.

Процедурите за подбор на специалисти (юристи, икономисти, изследователи и др.) имат много специфични изисквания по отношение на професионалния опит, образованието и др., поради което в тях могат да участват само отговарящите на условията кандидати.

Когато е възможно и предвид броя на кандидатите (често стотици) и търсените профили, специализираните конкурси се организират без предварителни тестове на компютър. От 2010 г. насам по-малко от една трета от специализираните конкурси са започнали с тестове на компютър. Така акцентът при тези конкурси от самото начало е върху образователната квалификация и професионалния опит.