Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Имам ли по-добър шанс да издържа процедурата за подбор, ако вече работя в институциите на ЕС?

EPSO организира предимно открити процедури за подбор за всички граждани на ЕС. На нито един етап не се прави разлика между кандидати от институциите или извън тях, а тестовете, включително тестовете на компютър, подборът по квалификации (Talent Screener) и писмените изпити се оценяват анонимно.

Всички кандидати се явяват еквивалентни тестове и за всички важат едни и същи критерии за допустимост.

В Правилника за длъжностните лица (официален документ, в който се описват правилата, принципите и условията за работа в европейската публична администрация) е определена много ясна правна рамка за организирането на конкурси. Конкурсите на общо основание са отворени за всички граждани на ЕС, а вътрешните конкурси се организират изключително за кандидати, които вече работят в институциите. Вътрешните кандидати не могат да се ползват с предимство при конкурсите на общо основание, тъй като това би било явен пример за неравно третиране.