Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Защо EPSO използва тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора?

Основната цел на тестовете за когнитивни способности на EPSO е да се оценят ключови умения за логическо мислене на бъдещите служители на ЕС, а не просто да се намали броят кандидати. Въз основа на утвърдени научни изследвания тези тестове предричат с най-голяма точност бъдещата ефективност в работата (в сравнение с тестовете, основани само върху знания). Въпреки че кандидатите в един и същ конкурс не получават едни и същи въпроси, степента на трудност на тестовете на всеки отделен кандидат е идентична, като по този начин се гарантира равноправното им третиране. Валидността и надеждността на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора са потвърдени от съдебната практика на Съда на Европейския съюз, като Съдът потвърди също така, че тези тестове отговарят на принципа на справедливо и равно третиране. Освен това тестовете на компютър позволяват на EPSO да тества десетки хиляди кандидати на различни места за много кратко време (± 4 седмици за 30 000 кандидати) по ефикасен и благоприятен за кандидатите начин, тъй като те не трябва да се явяват на тестовете по едно и също време.