Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как се тестват познанията за ЕС и мотивацията?

Ангажираността към Европа остава важен фактор за привличане и подбор на бъдещи служители на ЕС. Познаването на Съюза и мотивацията за работа в него се тестват на различни етапи от процедурата на подбор:
  • чрез онлайн инструмента за самооценка, който кандидатите попълват, преди да изпратят кандидатурата си;
  • чрез формуляра за кандидатстване, в който кандидатите посочват свързани с ЕС курсове на обучение и описват защо желаят да работят за Съюза;
  • по време на тестовете в центъра за оценяване, които се основават на реални сценарии за работа в институциите на ЕС. Сценариите се разработват от длъжностни лица на ЕС и са базирани на реални житейски ситуации. Те изискват задълбочено разбиране на дейностите, ролята и сътрудничеството между институциите;
  • също така, по време на тестовете в центъра за оценяване, кандидатите в конкурс за администратори преминават интервю за мотивация и трябва да отговарят на въпроси, свързани с произхода на интереса им към работата за ЕС, осведомеността и ангажираността им с ценностите на ЕС, разбирането им на настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, очакванията им по отношение на кариерата в ЕС, познанията им за ЕС и неговия произход, за институциите на ЕС и за основните политики на ЕС.