Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как EPSO гарантира равните възможности?

Всички тестове на EPSO и начинът им на оценяване се анализират внимателно, за да се гарантира, че са справедливи и не ощетяват определени групи кандидати. EPSO е в процес на привеждане на процедурите си в съответствие с новия ISO стандарт за процедурите за оценка и вече изпълнява Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Важен елемент на справедливостта е равновесието между половете и EPSO се стреми да привлече и подбере балансиран резерв от кандидати от мъжки и женски пол. На практика броят мъже и жени, кандидатстващи за някои профили, е диспропорционален, но като цяло броят кандидатури е балансиран и лауреатите на последния конкурс за администратори с общ профил бяха 50% жени и 50% мъже.