Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Качеството на превода на тестовите въпроси е по-добро на някои езици, отколкото на други.

Тестовете и тестовите въпроси се превеждат от професионални преводачи на институциите на ЕС и преминават строг контрол на качеството, преди да започнат да бъдат използвани.

Редовно се провеждат проверки на качеството на въпросите за тези тестове (език по език, въпрос по въпрос и т.н.), за да се открият и отстранят евентуални проблеми. Въпросите, оспорвани от кандидатите, подлежат на преразглеждане от конкурсната комисия и ако се потвърди, че са негодни за употреба, те се изключват от оценката на всички кандидати, в чиито тестове са били включени, и се отстраняват от базата данни с въпроси за бъдещи конкурси. В действителност броят на въпросите с избор между няколко отговора, изключени досега, е изключително нисък и варира между по-малко от 0,09% и 0,33% от общия брой въпроси в базата данни.

За повечето тестове на EPSO можете да намерите примерни тестове на различни езици.