Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Получих ниска оценка на теста за словесно-логическо мислене, въпреки че беше на майчиния ми език.

Тестът за словесно-логическо мислене не е езиков тест и ниска оценка на него не означава слабо владеене на съответния език. Този тест се използва за оценяване на уменията за разсъждаване. Тестовете за логическо мислене са изключително важни за оценяване на кандидатите, тъй като ежедневната работа на служителите на ЕС изисква от тях да разсъждават и разбират сложна информация. Трудността на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора се определя от конкурсната комисия на съответния конкурс и поради това може да е различна в различни конкурси, така че кандидатите не бива да сравняват резултатите си през различни години.