Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора в тест по процедурата CAST Permanent — какво мога да направя?

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестови въпрос, моля, свържете се със службата на EPSO за контакт с кандидатите в срок от три календарни дни от провеждането на тестовете, като опишете ясно обстоятелствата и посочите номера си на кандидат (вж. каква е процедурата в поканата за изразяване на интерес).

Ако даден елемент не отговаря на критериите за качество на EPSO, ще бъдат приложени следните корективни мерки:
- елементът ще бъде коригиран или отстранен от базата данни;
- корективни мерки могат да бъдат взети в случаите, когато EPSO смята, че резултатът на даден кандидат е бил повлиян отрицателно от съответния проблем.