Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви компетенции трябва да покажат кандидатите по време на конкурсните тестове?

Институциите на ЕС търсят способни и мотивирани кандидати, които могат да покажат, че притежават следните общи компетенции:

  • Анализ и разрешаване на проблеми: кандидатът открива важните факти в сложни проблеми и разработва творчески и практични решения
  • Комуникация: кандидатът общува ясно и точно както устно, така и писмено
  • Постигане на качество и резултати: кандидатът поема лична отговорност и инициатива за качествено извършване на работата в рамките на установените процедури
  • Учене и развитие: кандидатът развива и подобрява личните си умения и познания за организацията и нейната среда
  • Определяне на приоритети и организиране: кандидатът дава приоритет на най-важните задачи, работи гъвкаво и организира ефективно своята работа
  • Устойчивост: кандидатът запазва ефективността си и при голямо натоварване в работата, разрешава успешно организационни проблеми и се адаптира към променящата се работна среда
  • Работа с други хора: кандидатът си сътрудничи с останалите в екипи и в организацията, уважава различията между хората
  • Лидерство (само за администратори): кандидатът управлява, развива и мотивира хората да постигат резултати

Освен това за по-специализирани профили институциите търсят висококвалифицирани кандидати в съответната област. Информация за компетенциите, свързани с областта, както и за тестовете, с които се оценяват общите и специализираните компетенции, можете да намерите в обявлението за конкурса.

EPSO планира да използва нова рамка за компетентностите от 2023 г. нататък. Вижте повече информация за новата рамка.