Премини към основното съдържание

Как ще бъдат оценявани езиковите ми познания за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST Permanent?

Question categories:

Чрез тестовете на EPSO вашите езикови познания се оценяват както следва:

  • Вашият език 1 (L1), който може да бъде всеки от 24-те официални езика на ЕС, ще бъде проверен чрез тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене под формата на въпроси с избор между няколко отговора. Трябва да владеете език 1 най-малко на равнище C1 (свободно ниво на владеене).
  • Вашият език 2, който може да бъде избран измежду английски, френски и немски, но трябва да е различен от език 1, ще бъде проверен чрез тест за езиково разбиране под формата на въпроси с избор между няколко отговора. Трябва да владеете език 2 най-малко на равнище B2 (самостоятелно ниво на владеене).

По-подробна информация за гореспоменатите тестове е публикувана на нашата страница за примерни тестове.

Службите за наемане на персонал може да организират допълнителни тестове, например тестове по превод.