Премини към основното съдържание

Мога ли да създам повече от една кандидатура за профил „Писмени преводачи“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST Permanent?

Question categories:

Не. Създаването на повече от една кандидатура за един и същ профил, включително с различни целеви езици, не е позволено.

Можете да декларирате всички езици, които владеете, в раздел „Езикови умения“ на формуляра за кандидатстване, ако владеете на работно ниво повече от два официални езика. Това ще даде възможност на службите за наемане на персонал да преценят доколко кандидатурата ви съответства на техните конкретни езикови нужди.