Премини към основното съдържание

Трябва ли да посоча всички свои квалификации/дипломи във формуляра за кандидатстване?

Да. задължително е да посочите всички свои квалификации/дипломи.

Точка 1 от „декларацията“ във формуляра за кандидатстване гласи: „Декларирам, че предоставената в настоящата кандидатура информация е вярна и пълна“. Неспазването на тази разпоредба може да доведе до изключването ви от процедурата за подбор.