Премини към основното съдържание

Защо не мога да кача удостоверителните си документи?

Можете да качвате удостоверителни документи, които попадат в една от следните 4 категории:

  1. национална лична карта или паспорт,
  2. образование и обучение,
  3. професионален опит,
  4. други документи.

Можете да качите до 20 файла за категории 1, 2 и 4 и до 50 файла за категория 3.

Всеки файл трябва да е с размер максимум 2 MB и във формат PDF, TIFF или JPG. Не се поддържат други файлови формати.

Ако получите съобщение за грешка, опитайте да преименувате документа: използвайте само една точка (.) преди разширението на файла (pdf, tiff, jpg) и избягвайте използването на специални символи (_-/ и т.н.) или интервали в името на файла.