Премини към основното съдържание

Как да кача и да свържа удостоверителните си документи?

Най-късно в деня преди тестовете в рамките на центъра за оценяване трябва да предоставите сканирани копия на съответните документи, удостоверяващи информацията във вашия формуляр за кандидатстване. Те трябва да бъдат:

А. качени в EPSO профила ви и
Б. свързани с формуляра за кандидатстване.

Подробности за удостоверителните документи, които трябва да бъдат качени, можете да намерите в общите правила относно конкурсите на общо основание, приложени към обявлението за конкурса.

A. Качване на документи във вашия EPSO профил

Моля, първо качете сканираните копия на документите в своя EPSO профил, като щракнете върху бутон „Качване на удостоверителни документи“ в профила си.

Вашите удостоверителни документи могат да попадат в една от следните 4 категории:

  1. национална лична карта или паспорт,
  2. образование и обучение,
  3. професионален опит,
  4. други документи.

Можете да качите до 20 файла за категории 1, 2 и 4 и до 50 файла за категория 3 (максимум 2 MB на файл).

Документите трябва да бъдат във формат PDF, TIFF или JPG. Не се поддържат други файлови формати.

Ако получите съобщение за грешка, опитайте да преименувате документа: използвайте само една точка (.) преди разширението на файла (pdf, tiff, jpg) и избягвайте използването на специални символи (_-/ и т.н.) или интервали в името на файла. 

Можете да видите вече качен документ, като щракнете върху иконата за показване (във формата на око), а за да изтриете документ, трябва да щракнете върху иконата „кошче“. Можете да изтриете документ единствено ако той не е свързан с дадена кандидатура.

Б. Свързване на документи с вашата кандидатура

След като качите документите във вашия EPSO профил, трябва да свържете съответните документи с вашата кандидатура, като щракнете върху бутон „Свързване на удостоверителни документи”, който е наличен до всяка кандидатура в раздел „Кандидатури“ на вашия EPSO профил.

Като щракнете върху бутона „Свързване на удостоверителни документи“, се показва списъкът с удостоверителни документи, качени във вашия EPSO профил. Документите са групирани по вид на файла (4 категории) и са подредени по азбучен ред на показваното име. Можете да извършвате следните действия:

  1. показване (визуализиране) на документа (икона във формата на око),
  2. свързване на документа (икона във формата на верига),
  3. отмяна на свързването на всички документи („Всички“ в горната част)
  4. отмяна на свързването на документ (икона във формата на счупена верига).

След като извършите необходимите действия и щракнете върху бутон „Назад“, ще се върнете на предишния екран.

Удостоверителните документи няма да бъдат препратени на службите за наемане на работа.