Премини към основното съдържание

Мога ли да се явя на тестовете от разстояние?

С въвеждането на възможност за дистанционно провеждане на тестове, съчетано с класическото провеждане на тестове в изпитни центрове, EPSO започна да провежда тестовете на компютър, като дава възможност на кандидатите да се явят на повечето от тестовете по предпочитания от тях начин. Някои тестове обаче (все още) не могат да бъдат провеждани дистанционно и кандидатите трябва да се явят в един от изпитните центрове. На посветената на съответния конкурс страница на нашия уебсайт информираме кандидатите дали тази възможност се предлага за тестовете, които трябва да положат, и публикуваме подробна и пълна информация в техните EPSO профили достатъчно дълго преди датата на провеждане на тестовете.

Ако на мястото, където се намирате, има проблеми с интернет връзката, препоръчително е да се явите на тестовете в изпитен център.

Моля, имайте предвид, че кандидатите могат да резервират само един начин на провеждане на тестовете — дистанционно или в изпитен център. Промяната на начина на провеждане на тестовете е разрешена само по време на периода за запазване на дата и зависи от наличните свободни места в изпитния център.