Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как се организират дистанционно провежданите тестове на компютър?

Дистанционното провеждане на тестове чрез приложението ProProctor на нашия изпълнител Prometric позволява на кандидатите да се явят на тестовете от разстояние по сигурен начин със собствения си компютър, вместо в някой от центровете за тестове на компютър. 

„Квестор“ е лице, което наблюдава кандидатите по време на изпит. Когато се явяват на дистанционно провеждани тестове, кандидатите ще бъдат непрекъснато наблюдавани от квестори чрез различни инструменти за наблюдение. Кандидатите могат да се свържат с квестора, ако имат въпроси или в случай на извънредна ситуация.

Процесът на изпитване се наблюдава непрекъснато за подозрителна дейност или поведение чрез видео- и аудиозаписи.