Премини към основното съдържание

Какви са основните инструкции за кандидатстване по процедура за подбор на EPSO?

 • Преди да започнете да подготвяте кандидатурата си, се уверете, че всички данни във вашия EPSO профил са актуални.
 • За да сте сигурни, че отговаряте на всички изисквания за допустимост, трябва да прочетете обявлението за конкурса / поканата за изразяване на интерес и общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание / общите правила, уреждащи подбора на договорно наети служители.
 • Ще намерите връзката за кандидатстване на уебсайта EU Careers, когато започне периодът за регистрация.
 • Отделете достатъчно време за подготовка на вашата кандидатура, тъй като това изисква много работа. Отговорността за валидирането на кандидатурата преди крайния срок е единствено ваша.
 • Преди да валидирате вашата кандидатура, проверете съдържанието ѝ раздел по раздел, защото след като бъде валидирана, кандидатурата не може да бъде променяна. 
 • Трябва да подготвите кандидатурата си на езика, посочен в обявлението/поканата.
 • Някои формуляри за кандидатстване в момента са достъпни само на английски, френски и немски. Моля, вижте тази таблица, където ще намерите етикетите/компонентите на всички официални езици на ЕС.
 • Посочете дали са необходими специални мерки, за да можете да се явите на тестовете. Информацията е достъпна и на уебсайта на EPSO. Свържете се незабавно с нас, ако се нуждаете от помощ при подаването на вашата кандидатура онлайн.
 • Копирайте текстове само от обикновен текстов файл (.txt) и с помощта на прост текстов редактор (например NotePad за Windows, TextEdit за Mac OS X), за да избегнете появата на ненужни шпации или несъвместими символи.
 • За придвижване във формуляра за кандидатстване и за преминаване от един формуляр в друг (например, за да използвате данни от предишни кандидатури) не използвайте бутоните „Напред“ и „Назад“ на интернет браузъра, а бутоните, които се показват на екрана.
 • Системите на EPSO поддържат най-често използваните интернет браузъри. Ако срещнете проблеми, моля, опитайте се първо да използвате друг браузър, преди да се свържете с нас. Не се препоръчва да използвате мобилно устройство за попълването на кандидатурата си.
 • След като започнете да попълвате кандидатурата си, ще получите номер на кандидатура. Моля, винаги посочвайте този номер в кореспонденцията си с EPSO.
 • Кандидатите ще бъдат поканени на по-късен етап от процедурата за подбор (обикновено заедно с поканата за центъра за оценяване) да качат документите, удостоверяващи посоченото във формуляра за кандидатстване.
 • На въпросите, изпратени на службата на EPSO за контакт с кандидатите през последните дни от периода за кандидатстване, може да не бъде отговорено преди крайния срок за кандидатстване.