Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Валидни ли са резултатите ми от теста с въпроси с избор между няколко отговора за други процедури за подбор?

Вашите резултати от тестовете в даден конкурс на общо основание могат да бъдат взети предвид само за съответния конкурс, но не и за други конкурси или процедури за подбор CAST/P. Изключение: при определени условия вашите резултати от тестовете в процедура за подбор CAST/P могат да бъдат валидни в контекста на други процедури за подбор CAST/P.