Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Други

  • Временен персонал

Временният персонал се назначава от агенциите за временна заетост, за да изпълнява временно задачи в институциите на ЕС. Те не са служители на ЕС.

Временният персонал изпълнява различни ръчни, технически и други специфични функции.

Агенции в Брюксел

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Тел.: +32 2 643 4790
Електронен адрес: inhouse_1230@randstad.be
Уебсайт: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Тел.: +32 2 212 1920
Електронен адрес: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Тел.: +32 2 513 14 14
Електронен адрес: publicsector@daoust.be
Уебсайт: www.daoust.be

 

Агенции в Люксембург

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Експерти към ЕС

Експертите в област на политиката на ЕС могат да се регистрират в база данни за експерти, поддържана от институция или агенция на ЕС.

След това регистрираните експерти могат да бъдат наемани за конкретни задачи, ако е необходимо.

Научете как можете да станете експерт на Европейската комисия.

Можете също така да проверите информационния портал за научноизследователска и развойна дейност (CORDIS).

 

  • Парламентарни сътрудници

Парламентарните сътрудници работят пряко с членовете на Европейския парламент и им помагат в тяхната работа, като изпълняват голям брой задачи. Местоработата е в Брюксел, Страсбург или Люксембург.

За повече информация вж. уебсайта на Европейския парламент.

Можете също така да проверявате уебсайтовете на политическите групи в Европейския парламент за информация относно техните процедури за набиране на персонал.

 

  • Лингвисти на свободна практика

Институциите на ЕС предоставят възможности за работа на писмени и устни преводачи на свободна практика.

За да работите като писмен преводач на свободна практика

За работа като устен преводач на свободна практика в Европейската комисия, Европейския парламент или Съда на ЕС научете повече на уебсайта Устни преводи за Европа.

 

  • Персонал по поддръжка и персонал в столове

Работниците по поддръжката и персоналът в столовете се наемат чрез външни дружества изпълнители.

Договорите се сключват въз основа на открити процедури за възлагане на обществени поръчки.

Можете да научите повече на страницата за финансиране и обществени поръчки на ЕС.