Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

(ЕБО) Европейски банков орган

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, чиято работа е насочена към гарантиране на ефективно и последователно пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор.

Location
Париж (Франция)