Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Сметна палата

Като независим външен одитор на ЕС Европейската сметна палата се грижи за интересите на данъкоплатците в Съюза. Нейното седалище е в Люксембург и тя няма законови правомощия, но работи за подобряване на управлението на бюджета на ЕС от Европейската комисия и изготвя отчети за финансите на Съюза.

Служителите са предимно длъжностни лица, наети от списъците на издържалите конкурси на общо основание, публикувани на този уебсайт. Понякога Европейската сметна палата може да назначава на работа срочно наети или договорно наети служители. Това се отнася за всички институции.

Location
Люксембург (Люксембург)