Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

(ECHA) Европейка агенция по химикали

Европейската агенция по химикали е движещата сила сред регулаторните органи при прилагането на революционното законодателство на ЕС относно химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността. ECHA помага на предприятията да спазват законодателството, работи за безопасната употреба на химикали, предоставя информация за химикалите и проучва химикалите, будещи безпокойство.

Location
Хелзинки (Финландия)