Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Европейски комитет на регионите

Европейският комитет на регионите (КР), със седалище в Брюксел, е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от всички страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.

За да бъдете назначен като длъжностно лице в КР, трябва да сте издържали конкурс на общо основание, организиран на междуинституционално равнище от Европейската служба за подбор на персонал. Европейският комитет на регионите назначава също срочно наети или договорно наети служители. Служителите на местни, регионални и национални органи или междуправителствени организации могат също да кандидатстват за работа като командировани национални експерти.

Location
Брюксел (Белгия)